Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám 2013-2020

Program "Nová zelená úsporám" je nástupce programu "Zelená úsporám". V letech 2013 - 2020 budou podporovány rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a veřejných budov. Za toto období bude mezi jednotlivé žadatele rozděleno 28 mld. Kč.

Nabízíme Vám komplexní řešení na klíč:

  • zakreslení stávajícího stavu RD (pokud není)
  • navržení stavebních opatření vedoucí ke splnění minimálních podmínek pro přidělení dotace
  • výpočet úspory
  • vyplnění a registrace žádosti o dotaci
  • položkový rozpočet
  • realizace stavby
     

Cena za komplexní zpracování dokumentace je individuálně stanovena, dle rozsahu dodaných podkladů přibližně se pohybuje ve výši od 18.000 Kč do 35.000 Kč.

V případě realizace zateplení a výměny oken naší společností Tokra, s. r. o. se dále nemusíte vůbec o nic starat. Veškeré podklady nutné k proplacení dotace Vám vyřídíme ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem CPRV, o.s. a na Vás pak už zůstává pouhé podepsání hotové žádosti.
 

Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Dotovat se budou výhradně komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti. V průběhu programového období bude Ministerstvo životního prostředí vypisovat jednotlivé výzvy, podle kterých bude možné žádat o dotační podporu.

Od 1,. června 2013 bude vypsána výzva na opravy rodinných domů.V případě Vašeho zájmu o bezplatnou konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Uznatelné náklady jsou již od ledna 2013.

Přímé dotace a výhodné úvěry pro ty, co nemají dostatek finančních prostředků nebo nedosáhnou na běžný komerční úvěr. Podpory budou určeny na realizaci opatření ke zlepšení tepelnětechnických vlastností obálky budov – tepelná izolace stěn, střechy, podlahy nejnižšího podlaží a výměna oken. Podporována bude i instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a nová regulace otopné soustavy.

Při komplexní realizaci snížení energetické náročnosti objektu (tedy zateplení celé obálky) bude bonusem podporována i výměna zdroje tepla na tuhá fosilní paliva za jiný šetrnější zdroj: plynový kotel, kotel na peletky, tepelné čerpadlo nebo termické solární kolektory. Finanční podpora bude poskytována rovněž na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti, který bude součástí posudku prokazujícího splnění parametrů pro přidělení dotace.


25 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 40%,
35 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 50%,
50 % nákladů při snížení potřeby tepla na vytápění objektu pro bydlení alespoň o 60%,
Výstavba rodinného domu v nízkoenergetickém standardu 400 tis. Kč,
Výstavba rodinného domu v pasivním standardu 500 tis. Kč.