Průmyslová sekční vrata

Sekční garážová vrata se otvírají svisle nahoru a poskytují tak prostor před vraty i za vraty. Lamely vrat se ukládají pod stropem naplocho, přes otvor svisle nebo podle sklonu střechy. Sekční garážová vrata konstrukční řady 40 z oceli, kombinace ocel/hliník nebo z hliníku přesvědčují jedinečnou šíří programu, špičkovým designem vrat a certifikovanou bezpečností.

DPU

Transport a skladování čerstvého zboží musí probíhat v uzavřeném chladicím řetězci od výrobce až k spotřebiteli. Tento úkol má vysoké požadavky na spotřebu energie v každém chladicím procesu. Vrata DPU minimalizují ztrátu teploty u vratových otvorů a jsou proto obzvlášť vhodná pro použití v hluboko mrazicích skladech.

Dvoustěnná ocelová vrata jsou v dutině rovnoměrně vyplněna tuhou polyuretanovou pěnou. Materiál se spojí s ocelovým pláštěm. U vrat DPU má izolační jádro tloušťku 80 mm a díky tomu vykazuje vynikající izolační hodnoty. Dvojitá těsnění v prostoru překladu a podlahy zvyšují těsnost vrat a účinně tak snižují ztráty energie. Vnější a vnitřní strana ocelových lamel vrat DPU jsou tepelně dělené. To zajišťuje hodnotu tepelné izolace až 0,48 W/m2K (plocha vrat 5000× 5000 mm) a snižuje tvoření kondenzované vody na vnitřní straně vrat.

APU 40

Kombinace dvoustěnného ocelového podstavce a hliníkového zasklívacího rámu se v praxi nejlépe osvědčila. Vrata APU 40 jsou velmi stabilní a propouštějí do haly mnoho světla. Na základě přesvědčivých charakteristik a různých variant provedení patří tato vrata Hörmann k nejpreferovanějším sekčním vratům pro výrobní haly.

Velká robustnost spočívá v prvé řadě na izolačním jádru o tloušťce 42 mm z tuhé polyuretanové pěny, kterou je lamelový podstavec rovnoměrně vyplněn. Díky kvalitnímu základnímu nátěru na pozinkovaném materiálu a povrchu Stucco jsou tato vrata spolehlivě chráněna proti korozi a vlivům okolního prostředí. Volitelně jsou vrata dodávána i s povrchem Micrograin zvnějšku. Na přání dostanete tato vrata s integrovanými dveřmi bez vysokého prahu pro praktický průchod osob.


 ASR 40

Rámová konstrukce vrat ASR 40 se optimálně hodí k moderním skleněným fasádám a prakticky ji nelze odlišit od pevných prvků fasády. Profily mají vodorovně i svisle stejnou šířku 65 mm. Díky symetrii profilů a neviditelným přechodům lamel působí vrata elegantně a harmonicky.

Účinnou tepelnou izolaci vrat ASR 40 zajišťuje nové 2tabulové prosklení DURATEC o tloušťce 26 mm a inteligentní geometrie profilů. Podlahové pole je standardně vyplněno polyuretanovou sendvičovou výplní o tloušťce 26 mm, zvenčí i zevnitř opatřenou povrchem Stucco. Zvláště atraktivně působí vrata ASR 40 také s úplným prosklením.

ALR Vitraplan

Vrata ALR Vitraplan jsou exkluzivní variantou vrat ALR 40 s širokými zasklenými poli. Díky předsazenému prosklení lícujícímu s plochou dostávají vrata obzvlášť jasný, mimořádně elegantní vzhled. Rámový profil je skrytý – celkový vzhled nic neruší. Jednotná fronta prosklení je atraktivním prvkem poutajícím pozornost na moderních průmyslových stavbách i soukromých reprezentačních budovách. Vnitřní strana odpovídá vzhledu profilu vrat ALR 40 B. Osvědčená ochrana proti sevření prstů průmyslových sekčních vrat Hörmann je zaručena i u vrat ALR Vitraplan.

S prosklením v hnědém nebo šedém barevném odstínu a s tmavým barevným odstínem rámového profilu harmonizujícím s barvou skla mohou být vrata ALS Vitraplan optimálně začleněna do fasády. Tato exkluzivní vrata přesvědčují vzrušující směsicí zrcadlení a průhledů.

TAR 40

Tato vrata mají hned tři výhody: vysokou průhlednost, velkou stabilitu a dobrou tepelnou izolaci. Moderní design vrat TAR 40 se hladce zapojí do fasád moderní architektury.

Vysoké hodnoty tepelné izolace se dosahuje kombinací několika charakteristik vrat: Tepelně dělené hliníkové trubkové profily, dvojité prosklení odpuzující chlad. Dvojité prosklení DURATEC má standardně tloušťku 26 mm a díky tomu vykazuje vysokou tepelnou izolaci. Na přání jsou vrata dodávána s trojitým prosklením DURATEC pro ještě lepší tepelnou izolaci. Podlahové pole je standardně vyplněno tuhou polyuretanovou pěnou o tloušťce 26 mm. Volitelné integrované dveře bez vysokého prahu poskytují pohodlný průchod osob, aniž by bylo nutné otvírat celá vrata. Tím se snižují tepelné ztráty a šetří se energie.

 


 

U sekčních vrat Compact se jednotlivé lamely skládají svisle hned za překladem. Velmi malá hloubka zasunutí je obzvlášť výhodná u hal s osvětlovacími kopulemi, skleněnými střechami a skleněnými fasádami.

SPU 40

Halová vrata musí být nejen mimořádně robustní, nýbrž měla by vykazovat i dobrou tepelnou izolaci. Vrata SPU 40 jsou osvědčená sekční vrata Hörmann z ocelových lamel, která tento požadavek optimálně splňují. Konstrukce křídla vrat je díky spojení oceli a tuhé polyuretanové pěny mimořádně robustní a současně tepelně izolující.

Dutý prostor dvoustěnného křídla vrat je absolutně rovnoměrně vyplněn pěnou. Tuhá polyuretanová pěna se spojí s ocelovým pláštěm. Toto tlumicí jádro o tloušťce 42 mm zajišťuje přesvědčivou robustnost a tepelnou izolaci vrat. Tento povrch dostanete v provedení Stucco nebo v elegantním provedení Micrograin. V závislosti na celkové výšce vrat jsou lamely dodávány v kombinacích výšek 625/750 mm a 375/500 mm. Volitelná prosklení zajišťují dopad denního světla. Bezpečný a praktický průchod osob umožní přídavné integrované dveře bez vysokého prah.

ASP 40

Zcela nová rámová konstrukce vrat ASP 40 se vyznačuje štíhlou šířkou profilů a neviditelnými přechody lamel. Vrata se optimálně zapojí do moderní průmyslové architektury s velkoplošným prosklením. Vedle zdařilého vzhledu nabízejí vrata ASP 40 přesvědčivou robustnost, která je v každodenním provozu požadována.

Díky štíhlým hliníkovým profilům vrat ASP 40 přichází do haly více světla. Vodorovné i svislé příčky jsou stejně široké – ku prospěchu harmonického vzhledu vrat. Lepší průhled zajišťuje nové prosklení DURATEC o tloušťce 26 mm, které se obejde mez středových distančních prvků. Dvoustěnný lamelový podstavec vyplněný tuhou polyuretanovou pěnou dostanete s elegantním povrchem Micrograin nebo Stucco. Vnitřní strana má v zásadě povrch Stucco. Kromě vysoké stability a průhlednosti nabízejí vrata ASP 40 dobrou tepelnou izolaci.


TAP 40

U vrat TAP 40 jsou spojeny tři přednosti: dobrá tepelná izolace, dostatečný dopad světla a vysoká stabilita. Tato tepelně izolační vrata se používají v průmyslových halách, ve kterých má panovat příjemná vnitřní teplota a přesto je požadována vysoká robustnost vrat, například v automobilových dílnách.

Dobré tepelné izolace se u vrat TAP 40 dosahuje tepelně dělenými hliníkovými trubkovými profily. Venkovní a vnitřní obaly profilů jsou děleny polyamidovými můstky vyztuženými skelným vláknem a současně silově spojeny. Navíc dobrou izolaci zajišťuje tepelně izolující dvojité prosklení DURATEC o tloušťce 26 mm. Dvoustěnný ocelový lamelový podstavec s výplní z tuhé polyuretanové pěny nabízí kromě robustnosti také dobrou tepelnou izolaci.


ALR 40

Vrata ALR 40 přesvědčují svým moderním vzhledem vyznačujícím se velkou průhledností. Velkoplošné prosklení až po podlahové pole a štíhlé hliníkové profily rámů propůjčují těmto vratům náročný design.

Pro jasný a moderní vzhled vrat Hörmann je každé křídlo vrat rovnoměrně rozděleno odspodu až nahoru. Pro variantu profilu je rozhodující šířka vrat: Buď s šířkou profilu 52 mm u vrat do šířky 5500 mm, nebo 91 mm u vrat od šířky 5510 mm. U širokých profilů se dodává i široké prosklení. Volitelné integrované dveře bez vysokého prahu jsou harmonicky zapojeny do celkového vzhledu vrat.

ALS 40

Již zvenku ukázat, no co se vyplatí uvnitř podívat, a cítit se dobře ve výstavním prostou zalité světlem. To hovoří pro vrata typu „výkladní okno“ firmy Hörmann s tenkými hliníkovými profily a velkými skleněnými plochami. Například v autosalonech, loděnicích, v prodejnách obytných automobilů.

Vrata typu výkladní okno mohou také jako výkladní okno působit. Tohoto dojmu dosahuje firma Hörmann velkým podílem skla s přesně stejně vysokými tabulemi. Používáme k tomu kompozitní bezpečnostní sklo (6 mm), neboť „výkladní skříň“ musí být snadno dosažitelná k čištění v exponované poloze a vždy působit jiskřivě čistě. Na přání dostanete vrata s dvojitými tabulemi z bezpečnostního skla (26 mm).