Vertica Energy

Dakea VERTICA ENERGY je neotvíravé doplňkové fasádní okno.

Pro dosažení lepší hodnoty součinitele prostupu tepla U byla použita konstrukce oken z přírodního dřeva kombinovaná s trojsklem, což pomáhá snížit náklady na vytápění a omezit tak znečišťování životního prostředí. Doporučujeme použít okna Dakea VERTICA ENERGY ve vytápěných a obytných prostorech. Mohou být kombinována s klasickými otvíravými střešními okny Dakea se standardním dřevěným rámem, a to při sklonech střešní roviny v rozmezí 15-55°.

DOPLŇKOVÉ NEOTVÍRAVÉ STŘEŠNÍ OKNO NENÍ URČENO PRO SAMOSTATNOU MONTÁŽ.

Technické paramety Vertica Energy

Vision Energy

Tento typ má podobné vlastnost jako Vertica Energy je ho však možno montovat při sklonech střešní roviny v rozmezí 15–90 

Technické paramety Vision Energy

 

 

Stáhnout všechny fotografie