Rychloběžná vrata

Rychloběžná vrata Hörmann se používají ve vnitřních prostorech nebo jako venkovní uzávěr k optimalizaci dopravního toku, k zlepšení klimatu v místnostech a k úsporám energie. Program Hörmann zahrnuje vertikálně i horizontálně otvíratelná průhledná vrata s flexibilním závěsem, také v kombinaci se sekčními a rolovacími vraty, i jako výkonná spirálová vrata příznivá pro servis s hladkými plochými hliníkovými profily.

Spirálová vrata HS 7030 PU

Výkonná spirálová vrata 7030 PU s lamelami vyplněnými pěnou a povrchem Micrograin odpovídají modernímu průmyslovému designu. Kombinace s řídicí jednotkou s výkonným 3fázovým frekvenčním měničem (FU) umožňuje otvírací rychlosti až 2,5 m/s. Lamely se přitom bezpečně a bezkontaktně zavádějí do spirálové konzol.

V 5015 SEL

Cenově výhodná rychloběžná vrata pro vnitřní prostory, s podlahovým profilem SoftEdge a standardně dodávanou řídicí jednotkou s měničem frekvence (FU) pro bezpečný, šetrný dlouhodobý provoz vrat. Vrata typu V 5015 SEL získávají stabilitu závěsu pomocí osvědčených hliníkových profilů a ve spodním zakončení pomocí horizontálně stabilního podlahového profilu SoftEdge.

Cenově příznivá stabilizace pláště umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu prvků pláště v případě opravy.

 

 

 

 

 

 V 6030 SE

Pro vysoce frekventované dopravní cesty, s ochranou proti najetí. U venkovních vrat dochází k najetí častěji než u vnitřních vrat, například vysokozdvižnými vozíky. Proto se vyplatí ochrana proti najetí, neboť doby výpadku a náklady na opravy se značně sníží. A vysoká rychlost při otvírání a zavírání vrat navíc šetří náklady na energii.

Boční dvojité vodicí kladky zajišťují tichý chod vrat a umožňují bezpečné zastavení. I zatížení větrem do 100 km/h není díky zajištění proti větru pružinovou ocelí žádným problémem. Volitelně se vrata V 6030 SEL dodávají také s hliníkovým podlahovým profilem.

V 10008

Dvojité napínací pásy a zvlášť široké vodicí kolejnice zajišťují bezpečný chod vrat při vysoké hmotnosti pláště vrat. Standardní řídicí jednotka s frekvenčním měničem FU a dvojité zavírací hrany na podlahovém profilu zajišťují dodržení zavíracích sil a dávají vratům potřebnou bezpečnost.

Boční dvojité vodicí kladky zajišťují tichý chod vrat a umožňují vyšší zatížení větrem. Počet zajištění proti větru se určuje podle velikosti vrat, požadavků na odolnost proti zatížení větrem a montážní situace.

V 3015 RW

Vnitřní vrata pro záchranné cesty s rozhodujícími přednostmi. Díky profilu SoftEdge s funkcí Anti-Crash jsou tato rychloběžná vrata zvláště bezpečná a hospodárná. Osoby jsou lépe chráněny, poškozením a prostojům je bráněno.

Díky certifikované způsobilosti je dovoleno zahrnovat tato rychloběžná vrata do projektování únikových cest. Zkouška konstrukčního vzorku vyžaduje nejprve zkoušku provedenou znalcem.


V 4015 Iso L

Pro chlazené a mražené zboží s izolačním pláštěm pro dobré hodnoty tepelné izolace. Energeticky úsporná vrata pro vnitřní prostory v logistice chlazeného a čerstvého zboží.

Dosahováno je koeficientu prostupu tepla UT = 1,2 W/(m2K).

V 2012

Díky úplné výbavě s obložením pohonu a hřídele, standardní světelnou mříží a automatickým nouzovým otvíráním pomocí protizávaží (při výpadku proudu) jsou tato flexibilní fóliová vrata bezpečným vnitřním uzávěrem pro oblasti s vysokou frekvencí zákazníků.

Diky trvanlivemu, lehkemu plašti a velmi flexibilnimu spodnimu dilu jsou vrata po narazu během několika sekund opět v provozu. Zajištění před zavírací hranou je v důsledku této vysoké flexibility nadbytečné.

V 3015 Clean

V čistých prostorech může v důsledku čištění vzduchu docházet k tlakovým rozdílům až 50 Pa. Plně průhledný plášť těchto vrat pro čisté prostory je těsně uložen ve speciálních vodicích kolejnicích. Tak se minimalizuje ztráta vzduchu (únik). To umožňuje optimální dimenzování ventilačního zařízení. Dalšími vlastnostmi těchto vrat jsou obložení hřídele a pohonu z ušlechtilé oceli a přivařená stabilizace z pružinové oceli.

H 3530

Naše nejrychlejší vrata pro vnitřní prostory. Křídla vrat se razantně otvírají na stranu a ihned poskytují úplnou výšku průjezdu. To zaručuje rychlý dopravní tok a zvyšuje bezpečnost, především při silném provozu osob. I při vysoké rychlosti otvírání 3 m/s je díky frekvenčnímu měniči zajištěn pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení šetrné vůči vratům.

Další přednosti: Pro osoby a dopravní prostředky lze naprogramovat dvě šířky otevření. Bezpečnost navíc zvyšuje zajištění před zavírací hranou a světelná závora. V případě poruchy je možno vrata rychle otevřít ručním posuvem nebo při výpadku proudu automaticky pomocí brzdy pracovního proudu (speciální výbava). Kompletní technika pohonu.

 

Inovační, perfektně vzájemně sladěné výrobní procesy jsou zárukou trvale rostoucí kvality výrobků. Příklad: moderní zařízení pro svařování horkým vzduchem, které umožňuje automatické svařování plášťů vrat.
 

  

Rychlá spirálová vrata HS 7030 PU

Charakteristické pro spirálová vrata HS 7030 PU jsou elegantní povrch Micrograin žárově pozinkovaných dvoustěnných ocelových lamel s vysokou tepelnou izolací, velká otvírací rychlost díky bezkontaktní technice navíjení a standardně dodávaná bezpečnostní světelná mříž.

Bezpečnostní světelná mříž integrovaná v zárubni hlídá zavírací rovinu křídla vrat až do výšky 2500 mm. Další instalace na vratech jsou tak zbytečné (např. zajištění před zavírací hranou nebo světelná závora). Získejte prospěch z této vyšší bezpečnosti a obzvlášť snadné montáže a servisu těchto rychloběžných vrat.

V 2715 SEL R

Paletové regály nepřipouštějí stranově přesahující převodovku. Optimálním řešením jsou zde rychloběžná vrata V 2715 SEL R s trubkovým motorem integrovaným ve vratové hřídeli.

Vrata jsou bezpečným vnitřním uzávěrem pro prostory s malým nárokem na místo díky rychlému a tichému chodu dosahovanému pomocí standardně dodávané řídicí jednotky s frekvenčním měničem (FU), světelné mříži a zvýšené bezpečnosti osob zajišťované použitím vertikálně pružného podlahového profilu SoftEdge s ručním zaváděním. Obložení hřídele omezené na šířku vrat je dodáváno v pozinkovaném provedení a na přání také s nánosem práškové barvy podle barevné stupnice RAL.

V 5030 SEL

V halách s nízkou hladinou hluku by vrata měla způsobovat málo hluku a rychle spolehlivě a běžet i při silném průvanu. Proto je typ vrat V 5030 SEL vybaven zajištěním proti větru s pružinovou ocelí, které vratům dodá nezbytnou stabilitu pláště. Rychlosti až 3 m/s je dosahováno pomocí volitelné řídicí jednotky Hörmann AS 500 FU E.

V kapse pláště s bočními dvojitými vodicími kolejnicemi zajišťují tichý chod vrat a umožňují vyšší zatížení větrem.

V 6020 TLR

Plně transparentní za účelem získání více dopadajícího světla. Plně průhledná rychloběžná vrata V 6020 TRL jsou za účelem většího množství dopadajícího světla vhodná jako venkovní vrata, ale pro lepší průhled také jako vnitřní vrata. Průhledný plášť o tloušťce 4 mm propouští světlo do místností a zajišťuje tak příjemně světlá pracoviště. Při použití jako vnější uzávěr doporučujeme těžké částečně průhledné provedení.

Dopravní cesty jsou bezpečnější díky nerušenému vizuálnímu kontaktu již zdaleka. Plně průhledné pláště se dodávají do velikosti vrat 25 m2, od 25 m2 jen tkaninové pláště, volitelně s průhledy.

Iso Speed Cold

Rychlá, těsná a mimořádně hospodárná. Díky vyhřívaným panelům a speciálnímu utěsnění k tělesu stavby a podlaze jsou vrata Iso Speed Cold optimálním řešením pro všechny oblasti s vysokými teplotními rozdíly. Jako rychlá vrata v chladírnách, jako prostředek k úsporám energie ve výrobě a distribuci, vrata Iso Speed Cold zůstávají vždy těsná.

Vnější a vnitřní strana ocelových lamel vrat Iso Speed Cold jsou tepelně odděleny. Díky přídavnému těsnění u překladu a podlahovému těsnění se dosahuje vynikajícího součinitele prostupu tepla UT =0,3 W/(m2K).

V 2515 Food L

U tohoto speciálního provedení je možno vodicí kolejnice snadno čistit. Vysokotlaké čističe a voda nemohou této vratové konstrukci, vyrobené kompletně z ušlechtilé oceli, uškodit. Čištění zárubní nebrání žádná protizávaží nebo pružiny.

Pohon je zcela zapouzdřen v obložení z ušlechtilé oceli V2A chráněném před stříkající vodou (stupeň ochrany krytem IP 65). Bezpečnostní světelná mříž splňuje požadavky stupně ochrany krytem IP 67.

V 1401 ATEX

Rychloběžna vrata pro prostory s nebezpečim exploze. Vyvinuta, zkonstruována a certifikována v souladu se směrnicemi: EG ochrana proti vybuchu 94 / 9EG a DIN EN 13453-1.

Skříň řídicí jednotky je třeba vždy montovat mimo prostor s nebezpečím exploze.


V 3009

Vrata V 3009 se používají v dopravním zařízení mezi provozy a sklady a slouží k úspoře energie, snižování průvanu a izolaci zápachů. Vrata jsou dimenzována pro vysoký počet automatických otevření a zavření.

Řídicí jednotku vrat lze vestavět do existujících systémů SPS na straně stavby. Bezpotenciálový kontakt hlásí řídicí jednotce polohu vrat (otevřeno / zavřeno).